ČINNOST

  • zpracování projektů soukromých zahrad, veřejných a firemních prostor
  • spolupráce při realizaci, odborný dozor
  • doplňková činnost - dekorační aranžování ve spolupráci s Mgr. Milenou Tůmovou
Ing. Jitka Jiříčková, Zahradní a krajinářská architektura
+420 732 661 755, jitka@jirickova.cz, www.jirickova.cz